Learning Disability Register (Polish)

Learning Disability Register

NHS learning register poster showing a list of peoples names

To wykaz osób z upośledzeniem umysłowym.

A woman on the phone calling her doctor who is in a blue circle behind her

Lekarze korzystają z niego, by zapewnić takim osobom odpowiednie wsparcie w odpowiedni sposób.

Man talking on the phone wearing an orange jumper

Aby zostać umieszczonym w takim wykazie, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

receptionist sitting at a PC screen with a think bubble showing she doesn't understand

Nie wszyscy pracownicy rejestracji wiedzą o takim wykazie i mogą nie być w stanie go sprawdzić.

A hand with a pen writing in an open diary

By porozmawiać ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu o wykazie osób z upośledzeniem umysłowym, konieczne może się okazać umówienie wizyty.

A woman on the phone with a question mark in a speech bubble

Lekarz może zadać kilka pytań dotyczących tej niepełnosprawności oraz jej wpływu na życie pacjenta.

A word cloud of different words

Do opisania swojej niepełnosprawności można użyć innych słów np. trudności w uczeniu się czy różnice w uczeniu się. Jednak bardziej pomocne może okazać się uprzednie przekazanie lekarzowi pierwszego kontaktu albo pracownikom rejestracji informacji o upośledzeniu umysłowym.

A lady gets support to walk from her friend, using a walking frame.

Można przekazać im informacje o tym, jakie wsparcie potrzebne jest na co dzień.

A lady thinking of an answer

Można też poinformować o wszystkich utrudnieniach w dbaniu o swoje zdrowie.

A disability living allowance leaflet

Można przekazać informacje o wszystkich otrzymywanych zasiłkach dla osób niepełnosprawnych.

A man talks to his social worker

Warto przekazać informacje o tym, czy ma się przypisanego pracownika pomocy społecznej.

An adult lady helping a boy complete schoolwork

Można przekazać informacje o wsparciu otrzymanym albo otrzymywanym w szkole

A man talking to his support worker with a red cross over them

Nie trzeba otrzymywać wsparcia ze strony pomocy społecznej, aby trafić do wykazu osób z upośledzeniem umysłowym.

A cross through a picture of a lady filling out a form

Nie trzeba przechodzić żadnych testów, aby trafić do takiego wykazu.

A cross through a leaflet showing the disability living allowance

Nie trzeba otrzymywać żadnych zasiłków dla osób niepełnosprawnych, aby trafić do wykazu osób z upośledzeniem umysłowym.