Ynglŷn â Criw Clên

National Trust logo.This ground breaking project will support adults with a learning disability to access volunteering opportunities at National Trust sites in Chirk Castle, Powis Castle and Ogwen Valley.

What impact will this have?

Inclusive volunteering

The learning gained from the project will help other National Trust sites and organisations understand how to give their teams the confidence and knowledge to deliver inclusive volunteering opportunities in the widest possible range of settings.

This will ultimately secure many more meaningful volunteering openings for people with a learning disability in their community.

Reducing social isolation

Trust Buddies will help increase the visibility of people with a learning disability - which in turn will help reduce stigma and discrimination amongst the public.

It will also improve the well-being of volunteers with a learning disability, by reducing social isolation, improving confidence and providing access to the community.

Cymryd rhan mewn Te Parti Mawr!

I gefnogi Ffrindiau'r Ymddiriedolaeth, rydyn ni'n cynnal Te Partis Mawr yn Nyffryn Ogwen (16 Gorffennaf), Castell y Waun (24 Gorffennaf) a Chastell Powys (27 Gorffennaf).

Bydd llawer o weithgareddau llawn hwyl i'r teulu i gyd - buasem wrth ein boddau yn eich gweld chi yno!

I gael rhagor o wybodaeth
Man stood in National Trust gardens speaking to two other people.

Clywed gan wirfoddolwr

Mae Hayden yn wirfoddolwr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Tŷ Newton, Dinefwr.

Mae Hayden wedi bod yn dweud cymaint y mae'n hoffi Dinefwr ac mae'n teimlo "bod pobl yn gwrando arno ac yn ei werthfawrogi pan fydd ganddo syniadau newydd."

Mae'n aml yn crybwyll cymorth a chefnogaeth ei gydweithwyr Jenna, Jo, Kim a llawer o rai eraill.  Dywed bod ei gydweithwyr yn rhoi "arwyddion" iddo ac yn "codi ei hyder."

Gwnewch rodd i Criw Clên

Bydd cefnogi deg o oedolion ag anabledd dysgu i ymuno â chyfleoedd gwirfoddoli'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn costio oddeutu £45,000 y flwyddyn. Bydd y gyllideb hon yn cynnwys prosiect peilot deuddeng mis, gan greu llwyfan ar gyfer lleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol eraill a rhoi gwell dealltwriaeth i fudiadau ynghylch gweithio â phobl ag anabledd dysgu.

Bydd y prosiect peilot yn caniatáu i fudiadau ddysgu a deall beth sydd ei angen ar gyfer datblygu yn y dyfodol, er mwyn medru rhoi hyn mewn grym yn eu mudiad hwy.

Mae'r gost hon yn cynnwys logisteg, cefnogaeth a hyfforddiant ar gyfer staff Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru a chefnogaeth un i un ar gyfer pob gwirfoddolwr ag anabledd dysgu.

Gallwch ein helpu i gyrraedd ein nod trwy wneud rhodd ar-lein i'n tudalen 'JustGiving'.

Gwnewch rodd yn awr

See how much we've raised so far

I gael rhagor o wybodaeth

Cysylltwch â'n Tîm Codi Arian Cymunedol i gael rhagor o fanylion am y prosiect hwn a gweld sut y gallwch gymryd rhan.

Efallai y byddech chi hefyd yn hoffi