Ynglŷn â Criw Clên

National Trust logo.Mae Criw Clên yn bartneriaeth unigryw a newydd sbon rhwng Mencap Cymru ac Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru.  

Bydd y prosiect hwn, sy'n torri tir newydd, yn cefnogi oedolion ag anabledd dysgu i gael mynediad at gyfleoedd gwirfoddoli ar safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghastell y Waun, Castell Powys a Dyffryn Ogwen.

Pa effaith fydd hyn yn ei gael?

Gwirfoddoli cynhwysol

Bydd yr hyn a ddysgir gan y prosiect yn helpu safleoedd a mudiadau eraill yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i ddeall sut i roi'r wybodaeth a'r hyder i'w timau i ddarparu cyfleoedd cynhwysol yn yr amrediad ehangaf bosibl o leoliadau.

Yn y pen draw bydd hyn yn sicrhau llawer o gyfleoedd gwirfoddoli mwy ystyrlon ar gyfer pobl ag anabledd dysgu yn eu cymuned. 

Lleihau unigrwydd cymdeithasol

Bydd Criw Clên yn helpu i gynyddu amlygrwydd pobl ag anabledd dysgu - a fydd, yn ei dro, yn helpu i leihau gwarthnod a gwahaniaethu ymysg y cyhoedd.

Bydd hefyd yn gwella llesiant gwirfoddolwyr ag anabledd dysgu, trwy leihau unigrwydd cymdeithasol, gwella hyder a darparu mynediad i'r gymuned.

Cymryd rhan mewn Te Parti Mawr!

I gefnogi Ffrindiau'r Ymddiriedolaeth, rydyn ni'n cynnal Te Partis Mawr yn Nyffryn Ogwen (16 Gorffennaf), Castell y Waun (24 Gorffennaf) a Chastell Powys (27 Gorffennaf).

Bydd llawer o weithgareddau llawn hwyl i'r teulu i gyd - buasem wrth ein boddau yn eich gweld chi yno!

I gael rhagor o wybodaeth
Man stood in National Trust gardens speaking to two other people.

Clywed gan wirfoddolwr

Mae Hayden yn wirfoddolwr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Tŷ Newton, Dinefwr.

Mae Hayden wedi bod yn dweud cymaint y mae'n hoffi Dinefwr ac mae'n teimlo "bod pobl yn gwrando arno ac yn ei werthfawrogi pan fydd ganddo syniadau newydd."

Mae'n aml yn crybwyll cymorth a chefnogaeth ei gydweithwyr Jenna, Jo, Kim a llawer o rai eraill.  Dywed bod ei gydweithwyr yn rhoi "arwyddion" iddo ac yn "codi ei hyder."

Gwnewch rodd i Criw Clên

Bydd cefnogi deg o oedolion ag anabledd dysgu i ymuno â chyfleoedd gwirfoddoli'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn costio oddeutu £45,000 y flwyddyn. Bydd y gyllideb hon yn cynnwys prosiect peilot deuddeng mis, gan greu llwyfan ar gyfer lleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol eraill a rhoi gwell dealltwriaeth i fudiadau ynghylch gweithio â phobl ag anabledd dysgu.

Bydd y prosiect peilot yn caniatáu i fudiadau ddysgu a deall beth sydd ei angen ar gyfer datblygu yn y dyfodol, er mwyn medru rhoi hyn mewn grym yn eu mudiad hwy.

Mae'r gost hon yn cynnwys logisteg, cefnogaeth a hyfforddiant ar gyfer staff Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru a chefnogaeth un i un ar gyfer pob gwirfoddolwr ag anabledd dysgu.

Gallwch ein helpu i gyrraedd ein nod trwy wneud rhodd ar-lein i'n tudalen 'JustGiving'.

Gwnewch rodd yn awr

See how much we've raised so far

I gael rhagor o wybodaeth

Cysylltwch â'n Tîm Codi Arian Cymunedol i gael rhagor o fanylion am y prosiect hwn a gweld sut y gallwch gymryd rhan.

Efallai y byddech chi hefyd yn hoffi

Fundraise for Mencap

There are loads of ways to get involved, from playing the Mencap lottery, to organising your own fundraising event
Read more about Fundraise for Mencap

Donate to Mencap

By donating to Mencap you can help us to provide personalised support to people with a learning disability and their families.
Read more about Donate to Mencap