Thank you for registering your Big Tea Party in Wales

We thought you might like to use some of these resources to help promote your party, and make sure it is a success:

Pamffled

Awgrymiadau a chynghorion i wneud eich Te Parti Mawr yn llwyddiant!

Lawrlwytho adnodd

Gwahoddiad

Defnyddiwch hwn i wahodd eich ffrindiau, eich teulu, eich cymdogion a'ch cydweithwyr i'ch parti!

Lawrlwytho adnodd

Poster

Defnyddiwch y poster hwn i adael i bobl wybod manylion eich Te Parti Mawr.

Download resource Big Tea Party empty belly poster

Baneri

Addurnwch eich te parti â baneri Mencap

Download resource Big Tea Party bunting

Recipes

Make some delicious treats at your tea party by following these recipes

Download resource

Fflagiau Cacen

Addurnwch eich cacennau blasus gyda fflagiau cacen Mencap

Download resource Mencap's Big Tea Party cake toppers

Thank you poster

Use this poster to say thank you and let people know how much money you raised at your Big Tea Party

Download resource

Datganiad i'r wasg

Cysylltwch â'ch safleoedd cyfryngau cymdeithasol i helpu i ledaenu'r newydd am eich te parti

Download resource Mencap's Big Tea Party press release

Darganfod mwy

Efallai y bydd cymryd golwg ar dudalen we 'Fundraising, your way' ar wefan Mencap Cenedlaethol i gael arweiniad ynghylch codi arian yn ddefnyddiol i chi hefyd.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu yr hoffech chi gael pecyn drwy'r post neu ddefnyddiau fel balwnau a thuniau casglu arian, cysylltwch â Thîm Codi Arian y Gymuned a bydd eich Rheolwr Codi Arian Rhanbarthol lleol yn cysylltu â chi:

E-bostiwch:community.fundraising@mencap.org.uk

Ffôn: 020 7696 6946.

Buasen ni'n falch iawn o glywed sut aeth pethau.  Anfonwch eich lluniau aton ni neu rhannwch nhw ar 'Facebook' a 'Twitter' gan ddefnyddio #MencapTeaParty.

Ewch yn ôl i dudalen we Te Parti Mawr Mencap yng Nghymru.