Get involved

There are many ways you can support Mencap Cymru and people with a learning disability in Wales.

Volunteering in Wales

Mencap Cymru is supported by hundreds of dedicated volunteers who add value to the work of staff and help us to get involved with local communities.

Help raise money for Mencap

Mencap Cymru needs your support to continue our work with people with a learning disability.

Cariad, rhyw neu ddim ond paned o goffi?

Darllenwch am ein cydweithrediad diweddaraf gydag Pobl yn Gyntaf Abertawe.

Love, sex or just a cup of coffee?

Read about our latest collaboration with Swansea People First.

Codi Arian trwy gyfrwng Celfyddyd yn Ffin y Parc

Dechreuodd tymor y Nadolig yn dda i gefnogwyr Mencap Cymru, a aeth i werthiant celfyddyd unigryw, cwbl wahanol Cael gwybod mwy.

Arty fundraising in Ffin Y Parc

The Ffin Y Parc gallery hosted a fundraising event for Mencap Cymru. Find out how it went.

Lon Las - Pan ddaw pobl at ei gilydd

Yn Her y Pedwar Castell reidiodd pedwar beiciwr ar bymtheg o Gaeredin i Ruddlan gan ymweld â golygfeydd Castell Caeredin, Castell Caerliwelydd, Castell Caerhirfryn a chwblhau yr hirdaith 350 milltir yng Nghastell Rhuddlan

Lon Las - when people come together

The 4 Castle Challenge saw 19 cyclists ride from Edinburgh to Rhuddlan taking in the sights of Edinburgh, Carlisle, Carlisle Castle, Lancaster Castle and completing the 350 mile trek at Rhuddlan Castle.