Get involved

There are many ways you can support Mencap Cymru and people with a learning disability in Wales.

Volunteering in Wales

Mencap Cymru is supported by hundreds of dedicated volunteers who add value to the work of staff and help us to get involved with local communities.

Help raise money for Mencap

Mencap Cymru needs your support to continue our work with people with a learning disability.

Giving and gaining in Llanfyllin

Stadco is a Wales-based company has started a business initiative called Give and Gain, which aims to celebrate the power of employee volunteering. We find out more

Rhoi ac ennill yn Llanfyllin

Fe gawson ni ddiwrnod arbennig iawn yn ‘Motivate’ Llanfyllin, diolch i fusnes lleol a benderfynodd roi yn ôl i’r gymuned

Croeso Cynnes gan Mencap Cymru

Mae Mencap Cymru yn croesawu Glenn Page, aelod newydd o staff, i’r tîm. Yma mae’n ysgrifennu am ei ychydig wythnosau cyntaf yn y swydd...

Dathlu ein gwirfoddolwyr!

Mae Emma Cross, Cydlynydd Gwirfoddolwyr Rhanbarthol Canolbarth Lloegr yn ysgrifennu am y dathliadau gwych a welsom yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr 2015.

Celebrating our volunteers!

Emma Cross writes about the fantastic celebrations we saw during Volunteers’ Week 2015

A Big Mencap Cymru Welcome

Mencap Cymru welcomes a new member of staff to the team, Glenn Page. Here he writes about his first few weeks in the job

Cariad, rhyw neu ddim ond paned o goffi?

Darllenwch am ein cydweithrediad diweddaraf gydag Pobl yn Gyntaf Abertawe.

Love, sex or just a cup of coffee?

Read about our latest collaboration with Swansea People First.

Codi Arian trwy gyfrwng Celfyddyd yn Ffin y Parc

Dechreuodd tymor y Nadolig yn dda i gefnogwyr Mencap Cymru, a aeth i werthiant celfyddyd unigryw, cwbl wahanol Cael gwybod mwy.

Arty fundraising in Ffin Y Parc

The Ffin Y Parc gallery hosted a fundraising event for Mencap Cymru. Find out how it went.

Lon Las - Pan ddaw pobl at ei gilydd

Yn Her y Pedwar Castell reidiodd pedwar beiciwr ar bymtheg o Gaeredin i Ruddlan gan ymweld â golygfeydd Castell Caeredin, Castell Caerliwelydd, Castell Caerhirfryn a chwblhau yr hirdaith 350 milltir yng Nghastell Rhuddlan

Lon Las - when people come together

The 4 Castle Challenge saw 19 cyclists ride from Edinburgh to Rhuddlan taking in the sights of Edinburgh, Carlisle, Carlisle Castle, Lancaster Castle and completing the 350 mile trek at Rhuddlan Castle.