Get involved

There are many ways you can support Mencap Cymru and people with a learning disability in Wales.

Volunteering in Wales

Mencap Cymru is supported by hundreds of dedicated volunteers who add value to the work of staff and help us to get involved with local communities.

Help raise money for Mencap

Mencap Cymru needs your support to continue our work with people with a learning disability.

Ffrindiau newydd Sarah

Mae Sarah yn ysgrifennu am ei thaith i Gyngres Syndrom Down y Byd yn India a’i hymweliad â Chymdeithas Syndrom Down yr Emiraethau yn Dubai.

Her y Fforwm ar gyfer yr Amgylchedd Adeiledig

Mae dros 50 o feicwyr wedi cymryd rhan mewn taith 55 milltir epig i godi arian ar gyfer prosiect newydd Mencap Cymru.

The FBE Challenge

Over 50 cyclists have taken part in an epic 55 mile trek to raise money for a new Mencap Cymru project

Sarah’s new friends

Sarah writes about her journey to the World Down Syndrome Congress in India and visiting the Emirates Down Syndrome Association in Dubai.

Giving and gaining in Llanfyllin

Stadco is a Wales-based company has started a business initiative called Give and Gain, which aims to celebrate the power of employee volunteering. We find out more

Rhoi ac ennill yn Llanfyllin

Fe gawson ni ddiwrnod arbennig iawn yn ‘Motivate’ Llanfyllin, diolch i fusnes lleol a benderfynodd roi yn ôl i’r gymuned

Croeso Cynnes gan Mencap Cymru

Mae Mencap Cymru yn croesawu Glenn Page, aelod newydd o staff, i’r tîm. Yma mae’n ysgrifennu am ei ychydig wythnosau cyntaf yn y swydd...

Dathlu ein gwirfoddolwyr!

Mae Emma Cross, Cydlynydd Gwirfoddolwyr Rhanbarthol Canolbarth Lloegr yn ysgrifennu am y dathliadau gwych a welsom yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr 2015.

Celebrating our volunteers!

Emma Cross writes about the fantastic celebrations we saw during Volunteers’ Week 2015

A Big Mencap Cymru Welcome

Mencap Cymru welcomes a new member of staff to the team, Glenn Page. Here he writes about his first few weeks in the job

Cariad, rhyw neu ddim ond paned o goffi?

Darllenwch am ein cydweithrediad diweddaraf gydag Pobl yn Gyntaf Abertawe.

Love, sex or just a cup of coffee?

Read about our latest collaboration with Swansea People First.