Get involved

There are many ways you can support Mencap Cymru and people with a learning disability in Wales.

Volunteering in Wales

Mencap Cymru is supported by hundreds of dedicated volunteers who add value to the work of staff and help us to get involved with local communities.

Help raise money for Mencap

Mencap Cymru needs your support to continue our work with people with a learning disability.

Trochfa Dydd Calan

Ar ddydd Calan, fe wnaeth oddeutu 300 o nofwyr eofn herio’r tywydd oer a gwlyb i ddechrau’r flwyddyn newydd trwy ymdrochi yn y môr rhewllyd oddi ar Ynys y Barri. Yn eu plith, roedd dau godwr arian dewr iawn...

A New Year’s Day Dip

On New Year’s Day, around 300 hardy swimmers took on the cold and wet weather to bring in the year with a dip in the freezing sea off Barry Island. Among them, were two very brave Mencap fundraisers...

Sion Huw, Collwr Pwysau Gwych

Fy enw i yw Sion, rwy’n 30 oed ac yn byw yn Ynys Môn, gogledd Cymru. Yn ddiweddar, collais bron bedair stôn a hanner, ac rwy’n mynd i rannu fy nghyfrinach colli pwysau gyda chi.

Sion Huw, Super Slimmer

My name’s Sion, I am 30 years old and I live on Anglesey, North Wales. Recently I have lost nearly four and a half stone in weight and I am going to share my slimming secret with you.

Ffrindiau newydd Sarah

Mae Sarah yn ysgrifennu am ei thaith i Gyngres Syndrom Down y Byd yn India a’i hymweliad â Chymdeithas Syndrom Down yr Emiraethau yn Dubai.

Her y Fforwm ar gyfer yr Amgylchedd Adeiledig

Mae dros 50 o feicwyr wedi cymryd rhan mewn taith 55 milltir epig i godi arian ar gyfer prosiect newydd Mencap Cymru.

The FBE Challenge

Over 50 cyclists have taken part in an epic 55 mile trek to raise money for a new Mencap Cymru project

Sarah’s new friends

Sarah writes about her journey to the World Down Syndrome Congress in India and visiting the Emirates Down Syndrome Association in Dubai.

Giving and gaining in Llanfyllin

Stadco is a Wales-based company has started a business initiative called Give and Gain, which aims to celebrate the power of employee volunteering. We find out more

Rhoi ac ennill yn Llanfyllin

Fe gawson ni ddiwrnod arbennig iawn yn ‘Motivate’ Llanfyllin, diolch i fusnes lleol a benderfynodd roi yn ôl i’r gymuned

Croeso Cynnes gan Mencap Cymru

Mae Mencap Cymru yn croesawu Glenn Page, aelod newydd o staff, i’r tîm. Yma mae’n ysgrifennu am ei ychydig wythnosau cyntaf yn y swydd...

Dathlu ein gwirfoddolwyr!

Mae Emma Cross, Cydlynydd Gwirfoddolwyr Rhanbarthol Canolbarth Lloegr yn ysgrifennu am y dathliadau gwych a welsom yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr 2015.