Cymraeg

Mae gennym dros 1500 o aelodau unigol a nifer cynyddol o ysgolion a grwpiau cymuned.


We are sorry that we are currently unable to display any Welsh language content to the site at the moment.  We are currently redrafting the entire Wales section of the website, which we will publish on this site bilingually.

We are sorry for any inconvenience caused. 

In the meantime, please email information.wales@mencap.org.uk or call 029 20 747 588.

Remember you can also call the Wales Learning Disability Helpline on 0808 808 1111 or email helpline.wales@mencap.org.uk

 

Mae’n ddrwg gennym ond ni allwn ddangos unrhyw dudalennau Cymraeg ar y safle hwn ar hyn o bryd.  Rydym wrthi’n ail-lunio’r cyfan o’r wefan Gymreig a byddwn yn cyhoeddi popeth yn ddwyieithog ar y safle hwn.

Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anhwylustod a achosir.

Yn y cyfamser, e-bostiwch information.wales@mencap.org.uk neu ffoniwch 029 20 747 588.

Cofiwch y gallwch hefyd ffonio Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru ar 0808 808 1111 neu e-bostio helpline.wales@mencap.org.uk