Rhowch wahoddiad i ffrindiau neu gydweithwyr, rhowch y tegell ymlaen ac ymbleserwch mewn cacennau bendigedig!

Cofrestwch i gael eich pecyn Te Parti Mawr wedi'i lenwi â phopeth sydd ei angen arnoch i groesawu casgliad gwych o bobl.

Cofrestrwch nawr!

Gwyliwch ein fideo

Cynhaliwch De Parti Mawr yn y gwaith, yn yr ysgol neu gyda theulu a ffrindiau ar ddydd Mercher 8 Tachwedd a chodi arian hanfodol ar gyfer Mencap.

Gwyliwch ein fideo i gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â'r math o barti y gallech chi ei gynnal.

Cake and tea cup on table with bunting in the background

Cynnal eich parti eich hun!

Rhowch wybod i ni pan fyddwch chi'n bwriadu cynnal eich Te Parti Mawr er mwyn i ni fedru anfon ryseitiau, fflagiau cacen, addurniadau a rhagor o syniadau codi arian!

Cofrestrwch yn awr

About Mecap's Big Tea Party

Yn Mencap fe wyddom bod yna bobl ag anabledd dysgu nad ydynt bob amser yn cael cyfleoedd i gymdeithasu.

Datgelodd un o'n harolygon diweddar bod bron i un o bob tri o bobl ag anabledd dysgu yn treulio llai nag awr y tu allan i'w cartrefi ar ddydd Sadwrn nodweddiadol.

Gallwch ein helpu i newid hyn ac chefnogi pobl ag anabledd dysgu trwy godi arian yn eich Te Parti Mawr Mencap eich hun!

Big Tea Party leaflets and balloons

Cael y pethau angenrheidiol ar gyfer eich parti!

Rydyn ni wedi creu adnoddau gwych i'ch helpu i drefnu a chynnal eich parti.

Unwaith yr ydych chi wedi cofrestru gallwch lawrlwytho gwahoddiadau, baneri a phosteri.  Byddwn hefyd yn anfon eich pecyn rhad ac am ddim atoch chi.

Cofrestrwch i gael eich pecyn rhad ac ddim

Gwnewch yn siŵr bod pawb yn clywed am eich te parti!

Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio #MencapTeaParty ar y cyfryngau cymdeithasol i rannu sut aeth eich te parti a sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r adnoddau hyn.

Woman with red hair wearing light pink jacket stood smiling into camera.

Sut i dalu'r arian a godwyd gennych

Mae nifer o ffyrdd syml y gallwch chi anfon arian rydych chi'n ei godi trwy 'Get Arty!' at Mencap:

 • Anfon siec yn daladwy i:
  Mencap Fundraising Department
  Mencap National Centre
  123 Golden Lane
  London
  EC1Y 0RT
 • Gwneud rhodd ar-lein.
  Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis eich bod yn rhoi rhodd ar ei ben ei hun a soniwch bod eich rhodd ar gyfer Te Parti Mawr Mencap yng Nghymru yn y blwch 'Buasem wrth ein boddau'n clywed mwy ynghylch pam rydych chi'n rhoi arian heddiw'.
 • Gwneud taliad uniongyrchol - cysylltwch â ni i gael ein manylion banc trwy e-bostio community.fundraising@mencap.org.uk neu ffonio 020 7696 6946.
 • Gallwch hefyd godi arian i Mencap trwy gychwyn tudalen 'Just Giving'.

Sut mae eich cefnogaeth yn helpu

Pa un a yw eich te parti yn fawr neu'n fach, bydd unrhyw arian rydych chi'n ei godi yn mynd tuag at helpu pobl ag anabledd dysgu fyw bywydau llawn.

Gwrandewch ar eu storïau

Ellen and Sterre's story

My best friend is called Sterre. She communicates using a kind of sign language called Signalong
Read more about Ellen and Sterre's story

Rebecca and Tommi's story

Hear what Tommi and Rebecca have to say about their relationship, finding work and the challenges they've faced whilst trying to build their lives as a couple with learning disabilities
Read more about Rebecca and Tommi's story

Audrey and John's Story

Audrey, 70, and John, 64, met at school, and have been a couple for almost all of their adult lives
Read more about Audrey and John's Story